Algemene voorwaarden Houtmeid drukt op hout

KVK-nr: 57899185
BTW-ID: NL 001804144B92

Verzenden
Houtmeid verstuurt jouw bestelling via MyParcel (dat een samenwerking heeft met PostNL) Het is of een brievenbus pakje of pakketje. Houtmeid kiest er voor om altijd een vast verzendtarief te rekenen aan de klant, namelijk: € 5,95

Ik hanteer de voorwaarden van PostNL. Bij een standaard zending zit Track & Trace. Je wordt op de hoogte gehouden via de mail. Ik ben afhankelijk van de diensten van Post NL, als zij te laat of niet leveren is dat niet aan houtmeid aan te rekenen.

Houtmeid kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt altijd geheel op eigen risico plaats. Bij grotere en zwaardere stukken zal de prijs apart worden doorgegeven.

Levering
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren . In principe kan Houtmeid een leverdatum van 10 werkdagen aanhouden voor gepersonaliseerde opdrachten. Natuurlijk zal ik er alles aan doen jouw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overmacht
Houtmeid is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen ontwerponderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die het onszelf en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website van Houtmeid, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Houtmeid zal de gegevens niet mogen verstrekken aan derden.

Het aanbod
De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Omdat elk artikel uniek is, kan het iets afwijken van de foto op de website. De maten van de artikelen, kunnen ook iets afwijken. Al zal dat een enkele mm zijn. De koopprijzen ten behoeve van consumenten zijn meestal inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Koopprijzen zijn allemaal exclusief verzendkosten.

Hout is een natuurproduct
Houtmeid is overgeleverd aan de mooie grillen van de natuur. Het hout waarmee ik werk is een fijne lichte berkenhoutsoort met toch een stevige structuur. Het heeft mooie nerven die zichtbaar blijven door de bedrukking heen. Hout leeft en heeft een onregelmatige structuur. Het mooie van drukken op hout is dat het niet te perfect is. Er kunnen dus ook gedeelten onbedrukt blijven door bijvoorbeeld diepere groeven. Het blijft een natuurlijke uitstraling houden. Soms is een batch hout donkerder of lichter dan afgebeeld op de website. Dat is niet te voorkomen. Een foto op hout valt altijd donkerder uit dan de originele foto. Houtmeid zal eerst altijd zelf kijken wat ze ter verbetering kan doen en je daar over inlichten. Als het echt niet aan te raden is te drukken (te lage resolutie, onscherp, te donker etc) zal ik je daar altijd over berichten. Wanneer je een product bestelt uit de collectie kan het ook zijn dat daar kleurafwijkingen in zijn. Een afbeelding op de website is altijd anders dan in het echt. Dit is niet te vermijden. Wanneer je een opdracht aan houtmeid geeft accepteer je deze algemene voorwaarden. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteer je dus ook deze afwijkingen. Houtmeid-items zijn met veel zorg handgemaakt maar kunnen dus kleine afwijkingen in vorm en kleur hebben. Dit is inherent aan het houtsoort en de productiewijze. Dit hoort erbij en het geeft juist extra charme aan het product.

Niet tevreden?
Is een artikel niet wat je ervan hebt verwacht, neem dan eerst contact met Houtmeid via info@houtmeid.nl. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien Houtmeid daarin toestemt. Indien het artikel uniek is gemaakt in opdracht, dan is het niet mogelijk om te retourneren. Er dient binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde werk, een mailtje met daarin de klacht omschreven, gestuurd te zijn naar Houtmeid. We zullen uw klacht serieus nemen en op zoek gaan naar een oplossing. Ben je niet tevreden over een product uit de standaard webshopcollectie, dus niet de gepersonaliseerde (foto) opdrachten, kun je te allen tijde gebruik maken van het herroepingsformulier.

Er zijn enkele voorwaarden voor het retourneren van producten:

- De kosten voor het retourzenden komen voor eigen rekening.

- De producten moeten onbeschadigd en in de originele verpakking teruggezonden worden.

Wanneer de collectie items in goede staat retour zijn ontvangen, zal het bedrag van de bestelling binnen 14 dagen teruggestort worden op het opgegeven rekeningnummer.

Handgemaakt
Het assortiment van Houtmeid is met veel liefde en zorg handgemaakt, het gaat om unieke items en hout blijft een natuurproduct. Houtmeid doet er alles aan om de beste kwaliteit te leveren. Er wordt de grootste zorg en aandacht gegeven aan het product. Maar alles wat met de hand is gemaakt kan oneffenheden bevatten. Tijdens het zagen kunnen er splinters ontstaan. Houtmeid probeert deze zo veel mogelijk te vermijden en glad te schuren. Maar Houtmeid is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane splinters. Bij gebruik van onze spullen bij kinderen willen wij voor de veiligheid adviseren deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Laat kinderen bedrukt hout niet in de mond stoppen. Houtmeid is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken of schade. Bij grotere opdrachten kan het zijn dat Houtmeid dit uitbesteed en dat het machinaal vervaardigd wordt. In dit geval is Houtmeid afhankelijk van haar leverancier en zal zij de voorwaarden van de desbetreffende leverancier hanteren.

Drukken op hout
Hout is een natuurlijk product en mag nooit vergeleken worden met het drukken op papier. Bij het drukken op hout kan het zijn dat het ene exemplaar afwijkt van het andere exemplaar. Dat heeft te maken met de reactie van het inkt op het hout en het hout zelf. Voor zeefdruk geldt dat je in het ontwerp geen kleine details dient te gebruiken , omdat deze ‘vol’ kunnen lopen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zeefdruk dien je bij het ontwerp rekening te houden dat er geen afloop mogelijk is. Hou 5 mm vrij langs de kanten. Bij full color is dit wel mogelijk. Wanneer je kiest voor een PMS kleur, kies dan de Coated. Wij proberen de kleur zo goed mogelijk te benaderen maar het is nooit hetzelfde als drukken op papier. Neem contact op met Houtmeid als je twijfelt over je ontwerp of niet weet welke druktechniek gehanteerd gaat worden.

Foto’s en ontwerpen
De foto’s, bestanden en ontwerpen dienen van een hoge resolutie te zijn. Houtmeid bepaalt of het bestand goed bruikbaar is. Eenmaal een correctie op een ontwerp is bij de prijs inbegrepen. Houtmeid maakt altijd eerst een digitale pdf proef van uitsneden of van de uiteindelijke druk. Wanneer er een klantspecifiek ontwerp gewenst is of er zijn meerdere correctierondes noodzakelijk, in de ogen van de klant, gaat het uurtarief van Houtmeid gelden, á € 35 ex btw per uur. Voor bedrijven geldt dat zij de bestanden altijd gebruiksklaar volgens de opgegeven specificaties dienen aan te leveren. Ook hier geldt dat Houtmeid een finale proef mailt en de klant deze dient na te kijken en te accorderen.

Informatie op de website
Ondanks dat wij ons best doen, om alle informatie op houtmeid.nl up to date en juist te houden, kunnen we niet garanderen, dat de informatie steeds correct of volledig is. Aan de op houtmeid.nl aangeboden informatie en/of diensten, kunnen geen rechten worden ontleend. Houtmeid neemt ook geen verantwoording over spelfouten. Prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden aan Houtmeid.

Copyright
Niets van de website houtmeid.nl mag worden gekopieerd, zonder toestemming van Houtmeid drukt op hout.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat Houtmeid alles in het werk stelt, om de bestelling netjes af te leveren, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal, tijdens de verzendprocedure. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, zijn wij bereid om je zo goed mogelijk verder te helpen.

Betaling van de factuur
De betaling van een opdracht dient altijd vooraf gedaan te zijn. Er wordt pas met het productieproces gestart als de factuur is voldaan, de juiste bestanden in mijn bezit zijn en de pdf (indien van toepassing) is goedgekeurd. Houtmeid stuur altijd een pdf ter controle die door de klant akkoord bevonden moet worden.